Meerderejaars nieuwkomers in het VO

Een meerderejaars nieuwkomer in de klas,

Wat betekent dat precies?

Deze leerling is vanuit de Internationale Schakelklas (ISK), de Internationale Taalklas (ITK) of een taalklas uit een andere regio doorgestroomd naar jullie school. 

Op de ITK is de basis gelegd voor het Nederlands. Binnen het reguliere onderwijs kan én moet deze Nederlandse taalvaardigheid verder ontwikkeld worden. Deze leerlingen moeten zich de nieuwe vakken eigen maken en tegelijkertijd werken aan de Nederlandse taalvaardigheid. Taalondersteuning is daarbij onmisbaar.

De overstap naar het VO kan groot zijn. Vaak hebben deze leerlingen nog geen of weinig contact gehad met Nederlandse kinderen. Het vertrouwen dat deze leerling op jullie school succesvol kan instromen is groot. Maak gebruik van zijn/haar gemotiveerde en betrokken houding. De mentor is belangrijk voor deze leerlingen en heeft een spilfunctie. Een band opbouwen en de leerling zien helpt bij het vergroten van het zelfvertrouwen.

Deze leerling moet zich niet alleen de inhoud van de nieuwe vakken eigen maken, maar tegelijkertijd werken aan de ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid. Daarom is het belangrijk om deze leerling vanaf het begin taalondersteuning aan te bieden.

NT2 kaart

Folder

 Doorstroom vanuit de ITK