ITK maatjesproject

Vanuit de basisscholen kwamen veel vragen over nieuwkomers. Deze vragen kwamen we ook tegen tijdens de nazorg voor onze uitgestroomde leerlingen. Vanuit deze behoefte is in 2019 het ITK maatjesproject opgezet door het Adviescentrum Haarlemtaal. Het doel van het project is dat iedere leerling die korter dan 5 jaar in Nederland is en naar school gaat in de regio Zuid Kennemerland een goede start/doorstart maakt. Er doen 32 basisscholen mee in de regio Zuid-Kennemerland. Op de basisschool is een ITK maatje aangesteld (0,1 fte). Deze persoon wordt opgeleid door het Adviescentrum, gedurende 3 jaar. Het ITK maatje ontvangt scholing en een persoonlijk traject. Deze persoon begeleidt vervolgens de eigen collega's in de ondersteuning aan nieuwkomers. De eerste ITK maatjes hebben het project afgerond en een certificaat ontvangen.
Het ITK maatjesproject wordt gesteund en gefaciliteerd door het Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland en de besturen.
Naast het persoonlijke traject (op maat) zijn er gezamenlijke bijeenkomsten met oa de volgende onderwerpen:

-Cultuurverschillen
-Communicatie met ouders die geen Nederlands spreken
-Klanken
-Taal en woordenschat
-Programma op maat
-Rekenen met nieuwkomers
-Kinderen met een verhaal
-Voeren van kindgesprekken; hoe doe je dat?

Samen sparren en van elkaar leren!

ITK maatjes aan het woord:

"Tijdens het project ben ik me meer bewust geworden wat het betekent om kinderen uit andere culturen op school te hebben. Met de kennis die ik heb opgedaan ga ik nu anders met deze ouders om".

“Een programma op maat? Het werkt echt! In mijn volle, drukke klas had ik geen tijd voor de nieuwkomer die nog niet op het niveau van de groep was. Kostte te veel instructietijd en leverde voor beide kanten veel frustratie op. Totdat ik voor deze leerling toch werk op eigen niveau ging aanbieden (op aandringen van mijn begeleider van het ITK maatjesproject). Het kost even tijd, maar wat fantastisch om te zien dat deze leerling weer zin kreeg, weer gemotiveerd was en grote sprongen ging maken.”

“Als echte Klosser dacht ik altijd dat het voldoende was als de nieuwkomers mee gingen met de rest van de kleuterklas. Soms is dit ook zo. Maar nu ben ik me er meer van bewust dat deze kinderen ook wat extra's nodig hebben. En het leuke is dat het helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn!”

“Een vriendelijk gezicht doet al heel veel!"

Cultuursensitieve zorg

Soms heb je als school meer ondersteuning nodig rondom een leerling of ouders. Veel nieuwkomers zijn de taal niet machtig en komen uit een andere cultuur. Het kan dan prettiger werken als de zorgverlener de taal van de leerling/ouders spreekt en ook bekend is met de culturele achtergrond. Hierdoor is er vaak meer wederzijds begrip en minder misverstand. Dit leidt tot betere hulp voor de leerling en/of ouders.

Expertisepool

Als Adviescentrum HaarlemTaal zijn wij verbonden aan de expertisepool van het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland. Heb je een vraag over het afstemmen op de onderwijsbehoeften van een nieuwkomer, die de Nederlandse taal nog onvoldoende machtig is of die op dit gebied nog extra ondersteuning kan gebruiken? Wij kijken en denken graag met je mee. 

Lees meer

Project: ITK maatje

Het doel van het ITK maatjes project is dat iedere leerling die korter dan 5 jaar in Nederland is en naar school gaat in de regio Zuid Kennemerland een goede start/doorstart maakt. Maart '22 zijn de laatste scholen gestart. Op dit moment zijn er 32 scholen met een ITK maatje. 

Lees meer