Expat leerlingen

Wat is wijsheid?

wel of niet naar de ITK?

Een voorbeeld:
Een gezin met Nederlandse ouders en drie kinderen melden zich bij jullie aan. Ze hebben jarenlang in het buitenland gewoond. De twee oudsten (10 en 11,5 jaar) zijn in Haarlem geboren en de jongste vier jaar geleden in Taiwan. Vader heeft in Amsterdam een mooie baan aangeboden gekregen, dus de familie keert weer terug, Jullie zijn de dichtstbijzijnde school en zo leuk, moeder heeft hier vroeger zelf op school gezeten! De oudste spreekt met een grappig accent, maar je kunt hem goed verstaan. Natuurlijk zijn ze welkom!

De kinderen starten en de eerste dag al zien de leerkrachten dat de twee oudsten geen Nederlands kunnen lezen en schrijven, het rekenboek niet kunnen volgen en weinig tot niets van de zaakvakken begrijpen. Ook de klassikale instructie blijkt voor hen moeilijk te volgen. Met de jongste gaat het wel, die speelt lekker in groep 1-2, maar verstaat niets van wat de juf zegt en hij kan niet communiceren met de andere kinderen.

Dit is niet naar voren gekomen bij de intake. Leerkrachten geven aan deze kinderen niet de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

Hoe had dit voorkomen kunnen worden?

Mogelijke vragen bij de intake:

 • Welke taal spreken de kinderen?
 • Indien dat meerdere talen zijn: welke spreekt hij/zij het beste?
 • Wat zou je hun moedertaal kunnen noemen?
 • Welke taal spreken jullie samen thuis?
 • In welke taal hebben de kinderen onderwijs gehad?
 • Hebben ze in het Nederlands leren lezen en schrijven?
 • Kunnen ze een Nederlandse tekst begrijpen?
 • Hoe schat u als ouder het niveau van het Nederlands in?
 • Hoe vindt uw kind het om in Nederland te zijn? Mist hij/zij de vriendjes?
 • Ziet hij/zij er tegenop om hier naar school te gaan? Waarom?

Tip:

 • Neem een AVI test af. Je hoort al snel hoe het kind leest. Kan hij/zij de klanken goed uitspreken? Is het technisch lezen op het niveau van de groep waarin het kind hoort qua leeftijd? Zo nee, hoe groot is die achterstand?
 • Afhankelijk van het leesniveau, neem je ook een spellingtoets af. Hoe groot is de achterstand?
 • Zijn beide voldoende? Stel dan een paar vragen. Weet het kind waar de AVI-tekst over gaat? Bij twijfel kun je een begrijpend leestoets afnemen. Afhankelijk van de resultaten bekijk je of jouw school de juiste ondersteuning kan bieden. Is dat niet het geval of twijfel je, neem dan contact op met de ITK.

Een ander voorbeeld:
De ouders vertellen tijdens het telefoongesprek of via mail dat zij thuis het Nederlands wel hebben bijgehouden, maar dat de kinderen niet kunnen lezen en schrijven in het Nederlands. De ouders zijn dolblij dat ze een school in de buurt hebben gevonden en zijn ervan overtuigd dat hun kinderen eenmaal in een Nederlandse omgeving de taal weer heel snel oppakken, ook schriftelijk. Naar de ITK willen ze niet, een school apart met allemaal kinderen die nog geen goed Nederlands spreken, dat lijkt hen geen goede optie.

Tip:

 • Vertel hen dat de ITK door een programma op maat te maken voor hun kinderen, ze soms maar een korte periode hoeven te blijven. Het doel is dat ze na uitstroom zoveel mogelijk op het niveau van hun Nederlandse leeftijdgenootjes zullen zijn. Voordeel van de ITK is dat alle kinderen in hetzelfde schuitje zitten. Er is zelfs altijd wel een ander kind die net als zij gereisd hebben en nu les in het Nederlands moeten krijgen. Dat kan een groot voordeel zijn. Op jullie school zullen ze ook een eigen programma moeten volgen, om de leerstof in te halen en dan zijn de enige in de klas die alles anders doet.
 • Zeg ouders dat ze in de ITK mogen gaan kijken. We geven ze een rondleiding, laten onze manier van werken zien en dan kunnen ouders een goed besluit nemen.

Nog een voorbeeld:
Eén van de ouders spreekt Nederlands, de ander Frans. De kinderen zijn tweetalig opgevoed en in Frankrijk hebben de kinderen Nederlandse lessen gevolgd. In het rapport lees je dat de kinderen zich mondeling heel goed kunnen redden en dat ze ook hebben leren lezen en schrijven. Ze lopen ongeveer een jaar achter. Bekijk als school wat je kunt bieden. Regelmatig horen we dat de ouders van het bedrijf waar ze werken, geld krijgen om hun kinderen bijles te laten geven. Een goede RT-er is dan een uitkomst, zeker als je als school goed overleg met zo iemand voert en samen doelen voor de kinderen stelt. Uiteraard willen we als adviescentrum hierin met jullie meedenken!

Een laatste niet zo leuk, maar wel regelmatig voorkomend voorbeeld:
Soms staan ouders erop dat hun kinderen bij jullie naar school gaan. De ITK of de ISH (International school) is voor hen geen enkele optie. Als school kunnen jullie de kinderen niet de juiste ondersteuning bieden. Wijs de ouders er dan op dat het hier in de regio een regel is, dat kinderen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreken, lezen en schrijven eerst naar de ITK gaan. (Let op; dit is geen wet, maar wel een voorziening die speciaal voor deze kinderen is opgezet).