Adviescentrum Haarlem Taal

Een goede doorstroom voor meerjarige nieuwkomers

Adviescentrum HaarlemTaal

Het adviescentrum HaarlemTaal is gekoppeld aan de ITK. 
Ons team heeft twee hoofdtaken:

1. Wij adviseren en ondersteunen reguliere scholen;
2. Wij verzorgen de nazorg van de leerlingen die de ITK hebben verlaten.

Naast deze twee hoofdtaken is het ITK maatjes project opgezet. 

Door de huidige situatie in de wereld is er een grotere toestroom van nieuwkomers. Dit zorgt ervoor dat meer scholen dan voorheen in aanraking komen met onderwijs aan nieuwkomers. 

De subsisieregeling Expertisedeling nieuwkomers heeft als doel nieuwkomers leerlingen goede ondersteuning te bieden. Het team van het adviescentrum heeft in samenwerking met de ITK, besturen en het SWV in de regio Zuid Kennemerland een éénjarig projectplan opgezet om reguliere scholen te ondersteunen.

Aanmelden

Samen kunnen we meer!

Aanmelden ITK

De ITK is de eerste onderwijsplek voor kinderen die nieuw zijn in Nederland 'nieuwkomers' en die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om naar een reguliere school te gaan. De leerlingen zijn tussen de 4 en 12 jaar oud en krijgen een programma op maat.

Wilt u uw kind (eren) aanmelden, dan kunt u een e-mail sturen door op de knop aanmelden hieronder te klikken.

Vermeld in uw mail de volgende gegevens: de naam van uw kind(eren), geboortedatum, woonadres in regio Haarlem (Overveen, Bloemendaal, Bennebroek, Ijmuiden, Velsen Zuid), land van herkomst en de datum wanneer uw kind in Nederland is aangekomen.

Aanmelden

Voor alle overige vragen of informatie kunt u telefonisch contact opnemen of een mail sturen:

Adres & contact

Expertisepool

Als Adviescentrum HaarlemTaal zijn wij verbonden aan de expertisepool van het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland. Heb je een vraag over het afstemmen op de onderwijsbehoeften van een nieuwkomer, die de Nederlandse taal nog onvoldoende machtig is of die op dit gebied nog extra ondersteuning kan gebruiken? Wij kijken en denken graag met je mee. 

Lees meer

Project: ITK maatje

Het doel van het ITK maatjes project is dat iedere leerling die korter dan 5 jaar in Nederland is en naar school gaat in de regio Zuid Kennemerland een goede start/doorstart maakt. Maart '22 zijn de laatste scholen gestart. Op dit moment zijn er 32 scholen met een ITK maatje. 

Lees meer

Cultuursensitieve zorg

Soms heb je als school meer ondersteuning nodig rondom een leerling of ouders. Veel nieuwkomers zijn de taal niet machtig en komen uit een andere cultuur. Het kan dan prettiger werken als de zorgverlener de taal van de leerling/ouders spreekt en ook bekend is met de culturele achtergrond. Hierdoor is er vaak meer wederzijds begrip en minder misverstand. Dit leidt tot betere hulp voor de leerling en/of ouders.

Kleuters

Lees meer  

Van ITK naar PO

Lees meer

Van ITK naar VO

Lees meer

Ouders

Lees meer

Expat leerlingen

Lees meer

Vakgebieden

Lees meer