Ondersteuning in de school

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Voor ouders van nieuwkomers is Nederland een nieuw land met een andere taal, cultuur en gewoontes. Door rekening te houden met de taalbarrière en het cultuurverschil zul je als school beter in staat zijn om de ouders te ondersteunen. 

Een goede samenwerking met ouders is heel belangrijk, maar dit is lang niet altijd makkelijk. Lang niet alle ouders komen bijvoorbeeld naar ouderavonden, of sowieso binnen de school. Soms lijken ouders bijna niet bereikbaar. Ouders weten niet altijd goed wat er van hen verwacht wordt. Daarnaast is het de vraag of ouders de brieven of berichten via Social Schools of Parro kunnen lezen. Tevens is het in een groot aantal landen niet gewoon om de school 'zomaar' binnen te stappen en betekent een uitnodiging voor een gesprek in andere culturen soms dat het niet goed gaat met hun zoon of dochter. 

Tips:

 • Gaat het om een leerling van de ITK kijk voor informatie in het OVD;
 • Vraag tijdens de intake naar de achtergrondsituatie;
 • Vraag tijdens de intake naar de thuistaal en hoe deze beheerst wordt;
 • Vraag tijdens de intake naar een contactpersoon.

Met name het contact met ouders die de taal nog niet voldoende machtig zijn of die geen digitale middelen hebben of hier niet bekend mee zijn, is lastig. Ook hebben ouders door de taalbarrière minder mogelijkheden om hun kind te ondersteunen. Daarnaast is het in veel landen zo dat kinderen al op jonge leeftijd flink wat huiswerk hebben. In Nederland is dat anders.

Tips:

 • Benader ouders persoonlijk;
 • Nodig ouders uit op school, laat alles zien en neem de tijd;
 • Leg ouders uit dat het leren van een taal 5 à 6 jaar duurt en dat hun kind er hard aan werkt;
 • Vertel over het belang dat ouders de thuistaal blijven ontwikkelen;
 • Informeer ouders over het Nederlands onderwijssysteem en maak het visueel;
 • Wijs ouders op taallessen in de buurt;
 • Ondersteun ouders bij het zoeken van een sportclub, muzieklessen, zwemles etc.

Dle en CITO staatje

VO schema 

Externe zorg