Kleuters


Er zijn de afgelopen periode veel “nieuwkomers” naar Nederland gekomen. Onder hen bevinden zich ook veel jonge kinderen. Soms gevlucht voor geweld in hun eigen land, soms naar Nederland gekomen in het kader van gezinshereniging, maar vaak ook omdat hun ouders hier werk hebben gevonden. Welke aanpak en welk onderwijsaanbod sluit het beste aan op de behoeften van deze kinderen?

Er bestaan misvattingen omtrent het begrip nieuwkomers. Immers ook kinderen die in Nederland geboren zijn, maar nog nooit met de Nederlandse taal in aanraking zijn gekomen voor ze op school komen, zijn een soort van nieuwkomers. Zo is er ook een groep kinderen die men taalzwak noemt, meestal wordt dan bedoeld dat ze een taalachterstand hebben ten opzichte van hun Nederlandse leeftijdgenoten.

Waarom hebben deze leerlingen extra aandacht nodig?

Deze kinderen hebben behoefte aan een veilige omgeving, met vaste, sensitieve leerkrachten die hen goed begeleiden. Dat is nodig om jonge nieuwkomers in Nederland zich snel thuis te laten voelen, zodat ze hun plek kunnen verwerven tussen de andere kinderen in de groep. Dat gaat immers niet vanzelf bij deze kinderen, ze spreken een andere taal en hebben andere gebruiken.

Hoewel ze dus heel verschillende achtergronden kunnen hebben, delen deze kinderen veelal dezelfde kenmerken. Ze verwerven het Nederlands als tweede taal, ze komen uit een cultuur met vaak andere gebruiken dan de Nederlandse cultuur en ze hebben allemaal een verhaal. Dat kan variëren van het meemaken van geweld tot een landverhuizing waarbij ze opa en oma, bij wie ze lang hebben gewoond, moeten missen.

Als deze kinderen niet goed worden begeleid, lopen ze naast een taalachterstand, een extra risico op het ontwikkelen van emotionele problemen en gedragsproblemen en wordt het vinden van een passende plek in de Nederlandse samenleving bemoeilijkt.

De starterskit geeft je handvatten om met deze kinderen op weg te gaan.

Starterskit