Begrijpend lezen

Begrijpend luisteren en lezen

Begrijpend luisteren en begrijpend lezen zijn belangrijk. Voordat een leerling begrijpend kan lezen moet hij technisch kunnen lezen en 85% van de woorden in de tekst kennen. Begrijpend lezen is de verbanden leggen tussen woorden en zinnen. Leerlingen hebben een verschillende woordvoorraad en kennis van de wereld, dus ook binnen dit vak is ‘passend aanbod’ erg belangrijk.

Bruikbare methoden:

* Humpie Dumpie
* Speurneus
* Leesmaatjes
* Nieuwsbegrip
* Nieuws over Nederland Weerwoord

Kijk voor meer informatie op:

LOWAN begrijpend luisteren