Schrijven

Wanneer bied je een nieuwkomer schrijfonderwijs aan? Heeft de lln al schrijfonderwijs gehad in eigen land in Latijns schrift? Dan kun je je afvragen of dit prioriteit heeft ten opzichte van andere vaardigheden die de lln moet leren. Heeft de lln al schrijfonderwijs gehad in eigen land in een ander schrift? Dit betekent dat de lln al kan schrijven, maar wel de Latijnse letters moet leren. Heeft de lln nog nooit leren schrijven? Dan is het belangrijk om schrijfonderwijs aan te bieden. Dit kan ook gelden voor oudere nieuwkomers. Bij hen is het belangrijk om ook eerst aan het voorbereidend schrijven te werken, indien de fijne motoriek nog niet voldoende ontwikkeld is.

In de ITK kijken we goed naar de beginsituatie van de lln. Heeft de lln al lopend schuinschrift geleerd in eigen land, dan gaat de lln hiermee verder. Als de lln nog geen schrijfonderwijs, of onderwijs is een niet Latijns schrift aangeboden heeft gekregen, dan biedt de ITK blokletters aan.

Welk schrift beheerst een kind? Kijk voor de meest voorkomende schriften op:

LOWAN schriften

Meer info over schrijfonderwijs aan nieuwkomers:

LOWAN schrijven