Ondersteuning rond de school

Maak je je zorgen over een gezin of wil je extra hulp?

Neem in overleg met ouders contact op met de schoolarts. ​

​Spreken ouders Nederlands of Engels, neem in overleg met de ouders contact op met de huisarts voor een verwijzing naar CJG. 

​Neem in overleg met ouders contact op met Sensazorg.​
Dit is een multiculturele zorginstelling. Zij verlenen professionele hulp aan gezinnen in alle talen.

Senzazorg

Is er meer specialistische zorg nodig (logopedie, fysiotherapie etc.)?

Neem contact op met de hulpverlener en bespreek dat het gezin nog maar kort in Nederland is en de Nederlandse taal nog niet goed beheerst.

Logopedie

Op de ITK wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van de Nederlandse klanken. Het aanleren van de klanken heeft veel inoefening nodig. Is er meer nodig voor een leerling bij jullie op school? TinyEYE heeft logopedistes in dienst met een multicukturele achtergrond.  

TinyEYE


Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Alles over het doen van een aanvraag en de bedragen.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Triple Threat: 'Een rolmodel kan het verschil maken'.

Lees meer