Wereldoriëntatie

Hoe kun je nieuwkomers betrekken bij de reguliere lessen wereldoriëntatie?

· Eigen kennis van het kind inzetten.

· Filmpjes kijken over het onderwerp (evt in eigen taal).

· Onbekende woorden laten vertalen via google translate.

· Pre-teaching, leg de woorden die centraal staan in de les uit.

· Woordenschriftje aanleggen met woordjes en afbeeldingen (evt woord in eigen taal erbij laten schrijven).

· Maatje om samen de opdrachten te maken.

· Zet coöperatieve werkvormen in.

· Gebruik visuele ondersteuning.


Rondje wereld
Leerlingen werken met ‘Rondje Wereld’ aan hun begrijpend lezen vaardigheden, wereldoriëntatie en breiden hun woordenschat uit. ‘Rondje wereld’ is ontwikkeld voor 2e jaars nieuwkomers die uitstromen naar groep 6, 7, 8. Soms is de sprong nog te groot naar de lessen die de rest van de groep doet. Dan is dit heerlijk materiaal waarin de leerling relatief zelfstandig kan werken.

Rondje wereld

Cultuursensitieve zorg

Soms heb je als school meer ondersteuning nodig rondom een leerling of ouders. Veel nieuwkomers zijn de taal niet machtig en komen uit een andere cultuur. Het kan dan prettiger werken als de zorgverlener de taal van de leerling/ouders spreekt en ook bekend is met de culturele achtergrond. Hierdoor is er vaak meer wederzijds begrip en minder misverstand. Dit leidt tot betere hulp voor de leerling en/of ouders.