Rekenen

Rekenen is ook taal. Hoe kun je 'meerjarige' nieuwkomers het best ondersteunen?
Je hebt basisstaal nodig om rekentaal te begrijpen. Rekenbegrippen zijn nodig om rekenopgaven te kunnen maken. Het aanleren van begrippen gaat niet vanzelf.

Tips voor de leerkracht:
* Neem de woordenlijst uit je rekenmethode erbij en selecteer van te voren welke woorden je denkt dat de leerling niet kent;
* Gebruik de woordmuur voor rekenbegrippen of rekentaal;
* Maak het visueel en gebruik materiaal;
* Maak gebruik van de eigen taal;
* Speel rekensituaties uit (vb. bussommen);
* Scaffolding, werk met een stappenplan.

Stappenplan voor Scaffolding:
1. Lees de rekenopgave goed door. Maak gebruik van google translate voor woorden.
2. Vertel de opgave in eigen woorden.
3. Visualiseer wat je moet doen.
4. Onderstreep de informatie die je nodig hebt
5. Wat voor soort som(men) is (zijn) het.
6. Schat de uitkomst.
6. Reken uit.
7. Controleer je antwoord.

Automatiseren:
De meeste kinderen die starten in de ITK hebben niet leren automatiseren, zoals wij dat in Nederland gewend zijn.​

  • Als we zien dat het oudere kind hier geen last van ondervindt dan laten we het zo.  
  • Jongere kinderen proberen we mee te nemen in het Nederlands rekenen, dus relatief veel aandacht voor automatiseren.​
  • De nadruk ligt echter op inzicht. Het automatiseren volgt dan later vaak vanzelf.​

Toetsen:
Een school moet de vorderingen van een leerling volgen, evalueren en het aanbod hierop afstemmen. Op welk niveau kan de leerling getoetst worden? Wat was het Dle bij uitstroom van de ITK? Sluit daarop aan.​ De Cito is heel talig. Voorlezen helpt niet, de (reken)taal blijft lastig.​De leerling mag geholpen worden door google translate te gebruiken of de leerkracht mag een woord uitleggen. Gebruik in het begin eventueel een andere toets. Bijvoorbeeld de Schoolvaardigheidstoets Rekenen/Wiskunde van BOOM.​ Als er een grote achterstand is, houd je dan in het begin bij de methode-toetsen.

Toetsen

Materialen:
Handige website waarin rekentaalwoorden gecusterd staan.

rekentaalwoorden

Kinderen begrijpen de rekentaal dikwijls niet, zeker als ze thuis geen Nederlands spreken. De iMAT is ontwikkeld om die kinderen te helpen, als instrument in de klas en als hulpmiddel om ouders te betrekken bij het onderwijs. De iMAT is rekentaal in de thuistaal en is interessant voor iedereen: leerkrachten, begeleiders, vrijwilligers, ouders en het kind.

iMAT

Rekenkisten van het ABC. Een effectiefmiddel om inzicht te bevorderen.
Voor nieuwkomers die nog geen of weinig onderwijservaring hebben is de starterskist ontwikkeld.​ Per rekenkist staat wat de leerlingen per leerlijn wanneer moeten kennen en kunnen. ​Ook is er aandacht voor verschillende strategieën voor nieuwkomers . Per leerlijn worden suggesties gegeven voor de inzet van coöperatieve werkvormen, rekenspelletjes en de inzet van concrete materialen.​

Rekenkisten