Nazorg

Tips en adviezen op maat!

Leerlingen blijven gemiddeld een jaar in de ITK, soms wat langer, soms wat korter, dat hangt af van hun vorderingen en hun achtergrond; hebben de kinderen al onderwijs gehad, kunnen zij lezen/schrijven in de eigen taal, komen zij uit een taal verwant gebied of zijn ze gewend aan een ander schrift?
In de ITK wordt op maat gewerkt: iedere leerling werkt op eigen niveau.
Na de ITK stromen kinderen uit naar een basisschool. Als Adviescentrum verzorgen wij de nazorg voor deze kinderen. We kunnen tips en adviezen op maat geven of samen met de leerkracht en ib-er een programma op maat maken. 4 Weken na uitstroom ontvangt de nieuwe school een vragenformulier waarop aangegeven kan worden of er behoefte is aan nazorg en wat de hulpvraag is. Het Adviescentrum neemt vervolgens contact op.
Soms is er ook nazorg nodig voor kinderen die al wat langer geleden zijn uitgestroomd. Uiteraard denken wij ook dan graag mee. De school kan contact opnemen om een afspraak te maken.

Veel praktische tips voor leerkrachten in groep 3-8

Een heel praktisch boekje geschreven voor de leerkracht in groep 3-8 met tweedejaars nieuwkomers of leerlingen met een geringe Nederlandse taal in de klas. Het boekje is geschreven door teamleden van Adviescentrum HaarlemTaal gebaseerd op kennis en ervaringen binnen diverse basisscholen en de Internationale Taalklas.
Download hier het boekje:

Boekje: Een meerjarige nieuwkomer in je klas.