Klanken

Een goede beheersing van de Nederlandse klanken is belangrijk voor het verstaan en uitspreken van woorden en zinnen. Voor veel nieuwkomers is het leren van de Nederlandse klanken een uitdaging. Het is nodig om deze klanken goed aan te bieden en regelmatig te oefenen. Flits de klanken zowel actief (lln benoemt) als passief (lkr benoemt en lln wijst aan). Je kunt de klanken ook oefenen d.m.v. spelletjes: 

* stijgen-dalen (ga staan als je een aa hoort)
* klapspel (klap in je handen als je aa hoort)
* ren je rot (ren naar de juiste letter)
* plaatjes sorteren (leg het plaatje bij de juiste letter)

Met name de lange, korte en tweetekenklanken kunnen lastig zijn en vergen veel oefening. Spreek als leerkracht zelf duidelijk. Laat bij het aanbieden van nieuwe woorden het woord correct herhalen en uitspreken. Geef op een positieve, stimulerende manier feedback op de uitspraak.

klanken


Materialen om te gebruiken:

Werkmap Fonemisch bewustzijn
Aan de slag met klanken en letters in groep 1 en 2. De werkmap Fonemisch bewustzijn uit 2008 is herzien en uitgebreid met recente informatie over fonologisch bewustzijn. Fonemisch bewustzijn staat voor ‘het bewustzijn van klanken in woorden’. Onderzoek heeft aangetoond dat fonemisch bewustzijn de grootste voorspeller is voor het al dan niet kunnen volgen in het eerste leerjaar. De vernieuwde werkmap biedt een complete leerlijn om gestructureerd aan de slag te gaan met letters en klanken. De werkmap biedt hiervoor talloze suggesties. De praktische oefeningen maken de map zeer geliefd onder leerkrachten. De map is voorzien van nieuwe woordkaartjes in kleur en zwart-wit.

Werkmap Fonemisch bewustzijn

Oren in de Knoop
Is ontwikkeld om gevarieerd en op maat de auditieve vaardigheden te stimuleren. Een gevarieerde databank van stimulerende oefenvormen die individueel, groepsgewijs en/of klassikaal kunnen worden uitgevoerd. Door middel van een instaptoets en een evaluatietoets wordt duidelijk waar hiaten zitten in de auditieve vaardigheden van een leerling. Er is een opbouw van klanken naar woorden, naar zinnen gemaakt met aandacht voor auditieve discriminatie, analyse, synthese en prosodie. Iedere NT2 docent kan hiermee aan de slag! Bovendien is het een uitstekend middel om taalbeleid meer vorm te geven binnen de gehele school.

Oren in de Knoop

Moedertaal in NT2
Welkom in de app van Moedertaal in NT2 (MoedINT2). Hier zijn moedertaalspecifieke problemen en kansen bij het leren van Nederlands te vinden, voor verschillende talen. Klik op de talen in het menu om de belangrijkste verschillen te zien tussen het Nederlands en de betreffende moedertaal.

Moedint2

Wil je meer lezen kijk dan op:

Klankonderwijs