Klaar voor uitstroom

Wanneer is een leerling klaar voor uitstroom?

Na hoeveel tijd? Na welke scores? Waar wordt naar gekeken?

Kinderen blijven gemiddeld een jaar in de ITK, soms wat langer, soms wat korter, dat hangt af van hun vorderingen. In de ITK wordt op maat gewerkt, dat betekent dat we het programma versnellen zodra we zien dat een leerling de taal snel oppikt. We herhalen of doen een stapje terug als we zien dat een leerling moeite heeft met de stof. Om de 13 weken wordt er getoetst en zijn er ook oudergesprekken. We bespreken dan of een kind klaar is om naar de basisschool te gaan. Of dat het geval is hangt af van de resultaten die behaald zijn. We werken in de ITK met minimumdoelen, als die niet behaald worden dan gaat er iets niet goed en onderzoeken we dat en stellen daarna het programma bij. Scoort een kind ver boven de doelen, dan bekijken we samen met de ouders of het kind uit kan stromen. Is het daar emotioneel wel aan toe? Soms geven ouders aan dat ze hun kind nog te onzeker vinden of te angstig, dan blijft het kind wat langer en bekijken we het na een afgesproken periode weer opnieuw. Tevens kijken we naar de achterstand die het kind heeft ten opzichte van Nederlandse leeftijdgenoten. Hoe groot is die achterstand? Kan dat wel in een grote groep waar er weinig mogelijkheden zijn tot ondersteuning? Soms gaat een kind dan naar een groep lager. We overleggen dit altijd met de basisschool en bespreken dit met de ouders.

Nazorg