Ketenpartners

Gezinnen die een landverhuizing meemaken staan voor een grote uitdaging. Het opbouwen van een 'nieuw' sociaal netwerk is van groot belang voor een succesvolle integratie. Maar hoe doe je dat als je net nieuw in Nederland bent?

Samenwerken met cultuursensitieve zorg, zowel in de school als rond de school draagt bij aan de integratie van nieuwkomers leerlingen.

Pharos praatplaat

Rondom het onderwijs aan nieuwkomers is een sociale kaart samengesteld. Op deze sociale kaart staan interculturele GGZ instellingen en organisaties ut de regio Zuid Kennemerland die maatschappelijk ondersteuning bieden vermeld.

Sociale kaart

 Ondersteuning in de school