Schriftelijke taal

Spelling

Nieuwkomers kunnen aan het spellingonderwijs deelnemen zodra ze de letters en klanken allemaal beheersen én goed kunnen uitspreken. Deze kinderen hebben baat bij veel extra oefeningen in fonologische vaardigheden. Directe instructie, veel herhaling en ondersteuning van de klanken helpt hierbij.

Bij de ITK wordt de methode SPIL adaptief (spelling in de lift) aangeboden. De spellingcategorieën worden auditief aangeboden. Wat je hoort schrijf je op. Wanneer de leerlingen naar het regulier onderwijs uitstromen worden er andere spellingsmethodes aangeboden en maken ze kennis met nieuwe categorieën. Het is belangrijk om deze categorieën auditief aan te bieden. Spellingregels met alleen woorden uitleggen kan lastig zijn voor nieuwkomers. De betekenis van woorden is niet noodzakelijk voor het leren van de spellingregels.

Toets grafemen

Toets auditieve synthese


Spelling in de lift adaptief
Deze methode is goed te gebruiken voor nieuwkomers en geeft leerlingen een extra zetje op het gebied van spelling. De leerling begint met een starttoets waarmee je het niveau kunt bepalen en werkt vanuit daar aan de categorieën die nog geleerd moeten worden. Er zijn werkboeken van verschillende niveaus en dat maakt het gemakkelijk om te differentiëren.

Spelling in de lift adaptief


Staal spelling

Staal instap programma

Spelling in de lift versus Staal


Taalbos
Deze methode is een digitale taalmethode. Veel nadruk op uitspraak, klanken en lidwoorden. Het niveau loopt van begin groep 4 tot eind basisschool. Nieuwkomersscholen hebben meegedacht tijdens de ontwikkeling.

TaalbosKijk voor meer informatie op:

LOWAN schriftelijke taal