Doorstroom vanuit de ITK

Er komt een leerling vanuit de ITK bij jou op school.

Wat is hieraan voorafgegaan?

1. ITK vormt samen met teamleden, ouders en leerlingen het advies voor een VO niveau (februari)

2. Ouders, leerlingen zoeken met begeleiding vanuit de ITK een school (maart)

3. Leerlingen werken door aan hun persoonlijke doelen. In april en juni zijn er nog toetsperiodes. Na de laatste toetsperiode wordt het overdrachtsdocument (OVD) opgemaakt (juni)

4. Leerlingen en ouders krijgen het OVD. Het wordt daarna ook gedeeld met de VO-school. Zowel via het OSO-systeem als naar de zorgcoõrdinator. In dit document kun je dus de meest recente toetsresultaten lezen. Ook staan er belangrijke aandachtspunten in (juni)

5. De leerling start bij jou op school! (augustus)

6. Dianne, de doorstroombegeleider, komt bij jou op school. Samen kijken jullie hoe het met de leerling gaat (september/oktober)

VO schema

Een taalontwikkelende leeromgeving