Een nieuwe school

De school is gevonden! De IB-er van de ITK zoekt contact met de school en vertelt wanneer het overdrachtsdocument wordt verstuurd, ze vraagt tevens om een wendag en of de nieuwe leerkracht contact wil zoeken met de huidige leerkracht voor een warme overdracht. Emailadressen worden hierbij uitgewisseld. In de praktijk wordt deze warme overdracht vaak telefonisch gedaan.

In het overdrachtsdocument wordt de voortgang van de leerling beschreven op zowel didactisch als sociaal emotioneel gebied. De laatste toetsresultaten vormen samen met de aandachtspunten op één van de laatste pagina's, de beginsituatie voor de nieuwe school. Tijdens de telefonische warme overdracht wordt hier nog nader op ingegaan. Deze warme overdracht vinden we heel belangrijk! NIEUW: Op de scholen waar nu al een ITK maatje is, wordt deze persoon betrokken bij deze overdracht. De telefoon wordt op speaker gezet en beiden luisteren mee en kunnen daarna afspraken plannen over hoe ze het programma voor de leerling in de klas vorm kunnen gaan geven. Het ITK maatje steunt hierin de leerkracht en monitort het proces.

Op de laatste pagina van het document staat de nazorg beschreven. Als in de ITK al bekend is dat een bepaalde leerling extra zorg nodig heeft naast de standaard extra aandacht, dan gaat één van onze ambulant begeleiders naar de school toe en doet de warme overdracht. In de meeste gevallen is hier de IB-er en de nieuwe leerkracht bij aanwezig en recent ook, waar dat al het geval is, het ITK maatje. De ambulant begeleider maakt direct een vervolgafspraak zodat het proces ook vanuit de ITK nog gevolgd wordt en ondersteund kan worden daar waar nodig met tips en adviezen.

Nazorg: In alle gevallen wordt na ongeveer 6 weken contact met de scholen gezocht waar recent een uitstromer naar toe is gegaan. Er gaat een mail uit met een vragenlijst waarop scholen aan kunnen geven hoe het met de betreffende leerling gaat en of er hulp nodig is. Op de scholen waar al een ITK maatje is, wordt deze lijst samen door de leerkracht en het maatje ingevuld.

  Opnieuw een wisseling