Een taalontwikkelende leeromgeving

Een taalontwikkelende leeromgeving is van groot belang.

Alle docenten kunnen hierin bijdragen door ondersteuning te bieden op:


Instructie in de klas