Update VO

Terugblik:
Na de herfstvakantie is er een start gemaakt met de drie focusscholen; Het Haarlem College, het Spaarne College en het Mendelcollege!

Doel van dit project is een zo optimaal mogelijke doorstroom van meerjarige nieuwkomers (oud ITK, ISK en andere taalklassen) in het VO te bewerkstelligen. Op iedere focusschool is nu 1 contactpersoon. Deze persoon noemen we de BN’er, oftewel ‘Begeleider nieuwkomer. Van oktober tot en met december zijn er 4 gezamenlijke bijeenkomsten geweest. In deze bijeenkomsten hebben we met elkaar gekeken naar alles rond de inschrijving en de aanmelding van meerjarige nieuwkomers. Op alle drie de scholen zijn de inschrijfformulieren aangepast. Denk hierbij aan vragen als: Hoelang de leerling in Nederland is. Welke taal/talen de leerling kan spreken, schrijven en lezen en welke taal er thuis gesproken wordt. Op twee scholen wordt er voor ITK-leerlingen een speciale inschrijfdag georganiseerd. Er zal tijdens de inschrijving ook een tolk aanwezig zijn. Wat ontzettend fijn!

Op iedere school is een NT2-kaart ontwikkeld en wordt deze ingezet. Op deze kaart staat welke rechten leerlingen hebben ten aanzien van het maken van toetsen en welke hulpmiddelen zij mogen gebruiken ook tijdens de lessen. Van leerlingen op één school hebben we terug gehoord dat het echt heel goed werkt. “Alle docenten weten dat het kan en mag en weten ze het niet dan is er iemand die daar op let”. Op een andere school is een strippenkaart ontwikkeld. De leerlingen kunnen met deze strippenkaart een afspraak maken met een docent waar ze aan gekoppeld zijn. Deze docent helpt hen verder als ze iets niet begrijpen. Bij de start van het schooljaar is dit begeleid d.m.v. gesprekken. Wat heb je nodig? Hoe plan je dat in? Aan wie stel je de vraag?

Er wordt ook meegekeken in ‘taalklassen’ en monitoren samen met de BN’er hoe het met de oud ISK/ITK leerlingen op hun nieuwe school gaat. Heeft de leerling het naar zijn zin op school? Welke vakken vindt hij/zij lastig? Wat heeft deze leerling extra nodig? Er wordt natuurlijk ook gekeken naar wat er al goed gaat en we kunnen gelukkig vertellen dat veel leerlingen het erg naar hun zin hebben op hun nieuwe school. Een aantal leerlingen moest wel even wennen en hebben hun plekje nog niet helemaal gevonden. Een leerling benoemde: “De taalklas is heel fijn, omdat we dan weer even samen zijn”. Van drie oud- kopklasleerlingen is inmiddels bekend dat zij na de kerstvakantie opstromen van vmbo-basis naar vmbo- kader. Wat ontzettend knap!

Van januari tot maart gaan we de kennis van de BN’ers vergroten d.m.v. workshops. Onder andere over cultuurverschillen en oudercommunicatie. En heel gaaf op één school gaan we tijdens een studiedag samen met de BN’er een workshop geven aan mentoren. Het gaat met kleine stapjes, maar toch ontzettend fijn om te merken dat er steeds meer bewustzijn komt in wat meerjarige nieuwkomers leerlingen nodig hebben om door te kunnen groeien in het VO.

Ander nieuws

Geslaagd

Weer een groep heeft het ITK maatjesproject met succes afgesloten! Dit verdient een mooie bos bloemen en een certificaat.

Op 32 scholen een ITK maatje

Inmiddels loopt het project 3,5 jaar. Een interessante mix van scholen. We zien dat steeds meer scholen die voorheen nooit met een NT2 leerling te maken hadden, zich nu aangemeld hebben. Zo langzamerhand lijken er nog maar weinig scholen in Haarlem eo te zijn die geen meertalige leerlingen in huis hebben.

Project VO

Yes! We gaan uitbreiden richting het voortgezet onderwjis. Er zijn drie grote VO scholen in onze regio die graag gezamenlijk willen onderzoeken hoe we de meerjarige nieuwkomers beter kunnen ondersteunen.