Project VO

4 Focusscholen 

Inmiddels zijn er 4 Focusscholen. Het Spaarne College. Het Haarlem College, Het Coornehert Lyceum en het Mendel College. Op iedere school is een Taalklas. De nieuwkomers leerlingen worden naast de reguliere lessen ook begeleid in de taalklasen. Een persoon de NT2 docent, de BN'er (begeleider nieuwkomer) begeleidt de leerlingen in de Taalklas. 

De doorstroom begeleiders van de ISK en de ITK komen op de Focusscholen en ondersteunen bij  hulpvragen die er zijn. Naast de individuele ondersteuning hebben de doorstroombegeleiders 3 workshops gegeven. De eerste workshop ging over communicatie met ouders die geen Nederlands spreken. De tweede bijeenkomst ging over Cultuurverschillen. In bijeenkomst 3 hebben we het over het belang van woordenschgat gehad. Ook is er een format van een Stappenplan gedeeld. Een plan waarin beschreven wordt hoe een meerjarige nieuwkomers leerling goed kunt opvangen. Het Stappenplan is voor in het Taalbeleidsplan.


Na het PO nu ook een proect in het VO! ISK en ITK starten samen een pilot op het Haarlemcollege, het Spaarnecollege en het Coornhert!


Aanleiding:
In het najaar van 2020 is er een enquête gehouden op VO-scholen die meerjarige nieuwkomers ontvangen. Hieruit kwam een aantal knelpunten naar voren:

  • Er is weinig bekend over de leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn.
  • De leerlingen worden niet aangemerkt als zorg leerling waardoor er te laat om hulp wordt gevraagd.
  • Er is weinig of geen oudercontact
  • Er is geen aanbod voor woordenschat
  • Taalgebruik van docent is snel, leerlingen durven geen hulp te vragen
  • Scholen willen wel samenwerken op dit vlak, maar het lukt steeds niet.

Hieruit zijn aanbevelingen gekomen. In het komende schooljaar, 2021-2022 gaan we gezamenlijk (SWV Zuid-Kennemerland VO, ISK, ITK en de 3 VO-scholen) deze pilots draaien om de knelpunten op te pakken en de aanbevelingen uit te voeren. In september volgt het plan van aanpak op deze site!

Ander nieuws

Geslaagd

Weer een groep heeft het ITK maatjesproject met succes afgesloten! Dit verdient een mooie bos bloemen en een certificaat.

Op 32 scholen een ITK maatje

Inmiddels loopt het project 3,5 jaar. Een interessante mix van scholen. We zien dat steeds meer scholen die voorheen nooit met een NT2 leerling te maken hadden, zich nu aangemeld hebben. Zo langzamerhand lijken er nog maar weinig scholen in Haarlem eo te zijn die geen meertalige leerlingen in huis hebben.

Update VO

Van januari tot maart gaan we de kennis van de BN’ers vergroten d.m.v. workshops. Onder andere over cultuurverschillen en oudercommunicatie. En heel gaaf op één school gaan we tijdens een studiedag samen met de BN’er een workshop geven aan mentoren.