Project VO

Na het PO nu ook een project in het VO! ISK en ITK starten samen een pilot op het Haarlemcollege, het Spaarnecollege en het Coornhert!

Aanleiding:
In het najaar van 2020 is er een enquête gehouden op VO-scholen die meerjarige nieuwkomers ontvangen. Hieruit kwam een aantal knelpunten naar voren:

  • Er is weinig bekend over de leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn.
  • De leerlingen worden niet aangemerkt als zorg leerling waardoor er te laat om hulp wordt gevraagd.
  • Er is weinig of geen oudercontact
  • Er is geen aanbod voor woordenschat
  • Taalgebruik van docent is snel, leerlingen durven geen hulp te vragen
  • Scholen willen wel samenwerken op dit vlak, maar het lukt steeds niet.

Hieruit zijn aanbevelingen gekomen. In het komende schooljaar, 2021-2022 gaan we gezamenlijk (SWV Zuid-Kennemerland VO, ISK, ITK en de 3 VO-scholen) deze pilots draaien om de knelpunten op te pakken en de aanbevelingen uit te voeren. In september volgt het plan van aanpak op deze site!

Ander nieuws

Op 32 scholen een ITK maatje

Inmiddels loopt het project 3,5 jaar. Een interessante mix van scholen. We zien dat steeds meer scholen die voorheen nooit met een NT2 leerling te maken hadden, zich nu aangemeld hebben. Zo langzamerhand lijken er nog maar weinig scholen in Haarlem eo te zijn die geen meertalige leerlingen in huis hebben.

Update VO

Van januari tot maart gaan we de kennis van de BN’ers vergroten d.m.v. workshops. Onder andere over cultuurverschillen en oudercommunicatie. En heel gaaf op één school gaan we tijdens een studiedag samen met de BN’er een workshop geven aan mentoren.