Geslaagd

"Mijn collega's en ik zijn ons nu veel meer bewust van de nieuwkomers bij ons op school. Wij bieden een programma op maat en toetsen op niveau". 

"De bijeenkomst cultuurverschillen was een eye opener voor mij'.

En de mooiste:

"Het ITK maatjesproject heeft mijn leven verrijkt'.

"Supergoed initiatief, het ITK maatjesproject! Ga zo door!"

Wij zijn toch best wel een beetje trots op ons project!

Ander nieuws

Op 32 scholen een ITK maatje

Inmiddels loopt het project 3,5 jaar. Een interessante mix van scholen. We zien dat steeds meer scholen die voorheen nooit met een NT2 leerling te maken hadden, zich nu aangemeld hebben. Zo langzamerhand lijken er nog maar weinig scholen in Haarlem eo te zijn die geen meertalige leerlingen in huis hebben.

Project VO

Yes! We gaan uitbreiden richting het voortgezet onderwjis. Er zijn drie grote VO scholen in onze regio die graag gezamenlijk willen onderzoeken hoe we de meerjarige nieuwkomers beter kunnen ondersteunen.

Update VO

Van januari tot maart gaan we de kennis van de BN’ers vergroten d.m.v. workshops. Onder andere over cultuurverschillen en oudercommunicatie. En heel gaaf op één school gaan we tijdens een studiedag samen met de BN’er een workshop geven aan mentoren.