Intakes 2021-2022

Er hebben zich weer vele scholen aangemeld. Het is een puzzel. Wanneer kan een school starten? Wie is het ITK-maatje en hoe zit het met de ambulante tijd. Wij puzzelen graag mee.

Ander nieuws

Project VO

Yes! We gaan uitbreiden richting het voortgezet onderwjis. Er zijn drie grote VO scholen in onze regio die graag gezamenlijk willen onderzoeken hoe we de meerjarige nieuwkomers beter kunnen ondersteunen.

Eén na laatste groep gestart

Inmiddels loopt het project 2,5 jaar. We zien dat steeds meer scholen die voorheen nooit met een NT2 leerling te maken hadden, zich nu aangemeld hebben. Zo langzamerhand lijken er nog maar weinig scholen in Haarlem eo te zijn die geen meertalige leerlingen in huis hebben.

Update VO

Van januari tot maart gaan we de kennis van de BN’ers vergroten d.m.v. workshops. Onder andere over cultuurverschillen en oudercommunicatie. En heel gaaf op één school gaan we tijdens een studiedag samen met de BN’er een workshop geven aan mentoren.